Jullie zijn het er met elkaar over eens, de relatie is over en er dienen goede afspraken te worden gemaakt, onder andere het opstellen van de ouderschapsregeling en de berekening omtrent alimentatie(-s). Tijdens deze “praktische mediation” kan ik jullie begeleiden want deze belangrijke onderwerpen moeten goed geregeld zijn, in jullie belang en ook zeker in het belang van jullie kind(-eren).
Tijdens het vrijblijvende intakegesprek kunnen we bespreken of deze praktische mediation voor jullie de juiste weg is en wellke onderwerpen jullie graag zouden willen regelen.
Dit traject is over het algemeen korter dan een reguliere mediation waarbij de gevoelens eerst een plek moeten krijgen voor er stappen gemaakt kunnen worden richting de meer praktische zaken.

Zodra alle afspraken naar tevredenheid op papier staan en de handtekeningen geplaatst zijn, begint er een nieuw hoofdstuk in jullie leven, zonder elkaar maar met de gezamenlijke zorg voor jullie kind(-eren).
Jullie ervaren in de loop van de tijd of de gemaakte afspraken ook op termijn goed werken, omtrent het ouderschapsplan of bijvoorbeeld de alimentatie, en ik bied dan ook nazorg dat we binnen 12 maanden samen om tafel gaan om dit te bespreken. Het eerste uur van deze nazorg bied ik kosteloos aan en mocht het blijken dat er nieuwe gesprekken nodig zijn dan zal ik jullie graag begeleiden tegen een gereduceerd tarief.